Invandrare ska ses som den tillgång de är och inte som ett problem. Sverige har behov av arbetskraft och det är angeläget att nyinflyttade får möjlighet att försörja sig själva så fort som möjligt. Även om en person talar svenska med brytning kan hen ha något viktigt att säga! En stockholmare är en stockholmare oavsett var man är född.