STOCKHOLM SKA HA ETT RIKT KULTURUTBUD

Stockholmspartiet vill

* se fler söndagsöppna bibliotek

* ge ökade anslag till småteatrarna

* att byggnader och övriga anläggningar med kulturhistoriskt värde tas tillvara bättre

* att Kulturskolan, en kommunal kulturskola för aktiviteter efter lektionstid, får mer resurser

* ge unga mer möjligheter att ta del av kulturen