Stockholmspartiet vill ha valfrihet mellan vård och omsorg i privat och offentlig regi.

För äldre människor med fysiska eller psykiska problem ska det finnas olika slag av service eller boende. Boendet bör anpassas till graden av funktionsnedsättning: servicehus, vårdhem, kompetent hemtjänst eller hemsjukvård. Dessutom måste det finnas stöd för anhöriga som ofta utnyttjas som vårdare långt över sin förmåga.

Att de finns två huvudmän för vård och omsorg, landstinget och kommunen, kan innebära kompetenskonflikter och att vissa frågor hamnar mellan stolarna. Det händer att s k medicinskt färdigbehandlade patienter, ofta äldre, skickas hem utan garantier för nödvändig omsorg eller rehabilitering.

Stockholmspartiet vill uppmuntra att förskolor drivs som föräldrakooperativ, personalkooperativ eller i privat regi som alternativ till den kommunala verksamheten.